Sök efter böcker

Alla våra böcker är i gott antikvariskt skick om ej annat anges. Eventuella fel som understrykningar, namnteckning, fläckar m.m. anmärker vi alltid. Genom sökformuläret nedan kan du söka bland våra böcker genom antikvariat.nets katalog.  OBS att vi bara har internetförsäljningen igång fram till och med den 16 juli. Sedan slutar vi.

Akarps antikvariat

tel. 046-211 41 33

info@akarpsantikvariat.se