Minnen från Akarps eller Olins Antikvariat?

Har du minnen från kontakten med  Pierre Dethorey eller  Åkarps Antikvariat eller Olins Antikvariat?

Dela gärna med dig till oss!

Så länge hemsidan är igång kan du maila till info@akarpsantikvariat.se

Skriv ”minnen” i rubriken.

 

Vi vet att såväl Pierre Dethorey personligen som Åkarps Antikvariat och Olins Antikvariat har betytt mycket för många.

Därför vill vi använda den här sista tiden till att samla ihop minnen från olika håll.

 

Vänliga hälsningar

Sabina Dethorey och Jesper Dethorey, Pierres barn

Akarps antikvariat

tel. 046-211 41 33

info@akarpsantikvariat.se